SM-INVEST:限制和管辖权

SM-INVEST不向某些司法管辖区的居民提供服务。

我们不向下列国家的居民提供零售账户:

奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、立陶宛、卢森堡、卢森堡、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、冰岛、列支敦士登、列支敦士登、挪威

我们不向下列受制裁国家的居民提供账户:

阿富汗、朝鲜民主主义人民共和国、加纳、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、利比亚、蒙古、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马、索马里、阿拉伯叙利亚共和国、乌干达、美国、也门和津巴布韦

现在加入QQ群或者扫码立即获得:

11200+海量源码指标免费下载!

4500+海量源码EA免费下载!

精品智能交易面板免费下载!

交易大咖1对1问题诊断和指导!

扫码添加微信客服免费领取

相关文章